Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Control numèric

(f) Sigla: NC.

Control automàtic d'una màquina per mitjà d'un programa establert a partir de dades numèriques codificades.

Nota: La sigla prové del terme anglès "numerical control".

ES control numérico.

ES NC.

FR commande numérique.

FR CN.

EN numerical control.

EN NC.

Enllaç permanent: Control numèric - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Control manual | Glossari Robòtica | Control numèric amb ordinador >