Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Control numèric amb ordinador

(f) Sigla: CNC. Control numèric realitzat per mitjà d'un ordinador.

Nota: La sigla prové del terme anglès "computerized numerical control".

ES control numérico con ordenador.

ES CNC.

FR commande numérique avec ordinateur.

FR CNC.

EN computerized numerical control.

EN CNC.

Enllaç permanent: Control numèric amb ordinador - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Control numèric | Glossari Robòtica | Control numèric directe >