Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Control numèric directe

(f) Control numèric en què el programa de tasca i la seva execució en el temps són determinats per un ordinador en comunicació directa amb la màquina controlada.

Nota:El control numèric directe d'exerceix, generalment, sobre un conjunt de màquines amb control numèric per ordinador comunicades directament amb l'ordinador encarregat de la distribució dels programes de tasca respectius. La s igla prové del terme anglès "direct numerical control".

Sinònim: DNC.

ES control numérico directo.

ES DNC.

FR commande numérique directe.

FR CND.

EN direct numerical control.

EN DNC.

Enllaç permanent: Control numèric directe - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Control numèric amb ordinador | Glossari Robòtica | Control posa a posa >