Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Detector de proximitat

(f) Detector que indica que un objecte és a una distància igual o menor que un valor llindar determinat.

ES detector de proximidad.

FR détecteur de proximité.

EN proximity detector.

Enllaç permanent: Detector de proximitat - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Detector de presència | Glossari Robòtica | Diferencial >