Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Diferencial

(f) Transmissió formada per un tren d'engranatges planetaris, amb dos graus de mobilitat, per mitjà de la qual s'obtenen els moviments combinats de capcineig i balanceig del puny.

ES diferencial.

FR différentiel.

EN differential.

Enllaç permanent: Diferencial - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Detector de proximitat | Glossari Robòtica | Digitalització >