Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Dispositiu d'acomodació de centre remot

(f) Dispositiu situat entre la interfície mecànica del puny i el terminal, que pivota a l'entorn d'un centre exterior situat a una distància va- riable i que permet l'acomodació passiva del terminal o de l'objecte manipulat respecte del seu entorn de treball.

ES dispositivo de acomodación de centro remoto.

FR dispositif complaisant à centre déporté.

EN RCC.

EN remote centre compliance device.

Enllaç permanent: Dispositiu d'acomodació de centre remot - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Digitalització d'imatges | Glossari Robòtica | DNC >