Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Escala de grisos

(f) Conjunt discret de nivells de gris amb què es digitalitza la intensitat de llum reflectida per l'escena i captada per la càmera.

Nota: Aquest concepte també pot aplicar-se a imatges captades amb altres tipus de sensor, com ara la pell artificial.

ES escala de grises.

EN grey scale.

Enllaç permanent: Escala de grisos - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Element | Glossari Robòtica | Escena >