Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Escena

(f) Espai delimitat que inclou l'objecte o els objectes que es volen representar en forma d'imatge situats en el seu entorn real.

ES escena.

FR scène.

EN scene.

Enllaç permanent: Escena - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Escala de grisos | Glossari Robòtica | Espai de moviment >