Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Espai de moviment

(f) Espai que pot ser recorregut pels elements en moviment de l'estructura articulada.

ES espacio de movimiento.

FR espace de débattement.

EN motion space.

Enllaç permanent: Espai de moviment - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Escena | Glossari Robòtica | Espai de treball >