Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Espai màxim

(f) Espai que engloba l'espai de moviment i l'espai que pot ser recorregut pel terminal i l'objecte que manipula.

ES espacio máximo.

FR espace maximal.

EN maximum space.

Enllaç permanent: Espai màxim - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Espai de treball | Glossari Robòtica | Espai operacional >