Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Espai operacional

(f) Part de l'espai restringit que s'ha recorregut com a conseqüència de la realització dels moviments programats.

ES espacio operacional.

FR espace opérationnel.

EN operational space.

Enllaç permanent: Espai operacional - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Espai màxim | Glossari Robòtica | Espai restringit >