Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Espai restringit

(f) Part de l'espai màxim, determinada pels limitadors de cursa, els límits de la qual no es poden ultrapassar en el cas que es produeixi una avaria en el robot industrial.

ES espacio restringido.

FR espace restreint.

EN restricted space.

Enllaç permanent: Espai restringit - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Espai operacional | Glossari Robòtica | Estat normal de funcionament >