Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Estructura articulada

(f) Estructura formada per un conjunt d'elements units per articulacions que constitueix el braç i el puny.

ES estructura articulada.

FR structure articulée.

EN articulated structure.

Enllaç permanent: Estructura articulada - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Estat normal de funcionament | Glossari Robòtica | Estructura mecànica >