Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Estructura mecànica

(f) Estructura formada per la base, l'estructura articulada, els motors i les transmissions.

ES estructura mecánica.

FR structure mécanique.

EN mechanical structure.

Enllaç permanent: Estructura mecànica - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Estructura articulada | Glossari Robòtica | Flexió sota càrrega >