Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Fluctuació de velocitat de trajectòria

(f) Desviació màxima entre una velocitat de trajectòria predeterminada de valor constant i les velocitats de trajectòria instantànies obtingudes al llarg de la mateixa trajectòria.

ES fluctuación de velocidad de trayectoria.

FR fluctuation de vitesse de trajectoire.

EN path velocity fluctuation.

Enllaç permanent: Fluctuació de velocitat de trajectòria - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Flexió sota càrrega | Glossari Robòtica | Funcionament automàtic >