Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Flexió sota càrrega

(f) Diferència de posició i orientació de la interfície mecànica del puny quan suporta o no la càrrega nominal.

ES flexión bajo carga.

FR flexion en charge.

EN load deflection.

Enllaç permanent: Flexió sota càrrega - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Estructura mecànica | Glossari Robòtica | Fluctuació de velocitat de trajectòria >