Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Grau de llibertat

(f) Cadascuna de les variables independents, d'un màxim de sis, necessàries per definir el moviment en l'espai d'un element qualsevol de l'estructura articulada.

Nota: El nombre de graus de llibertat d'un robot industrial fa referència, generalment, al nombre de graus de llibertat de la interfície mecànica del puny, i per tant, al del terminal.

ES grado de libertad.

FR DDL.

FR degré de liberté.

EN degree of freedom.

EN DOF.

Enllaç permanent: Grau de llibertat - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Funcionament automàtic | Glossari Robòtica | Grau de mobilitat >