Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Grau de mobilitat

(f) Cadascuna de les variables necessàries per definir el moviment en l'espai d'una articulació o de l'estructura articulada.

Nota:El nombre de graus de mobilitat coincideix amb el nombre d'eixos.

ES grado de movilidad.

FR degré de mobilité.

EN degree of mobility.

EN mobility degree.

Enllaç permanent: Grau de mobilitat - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Grau de llibertat | Glossari Robòtica | Guinyada >