Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Imatge

(f) Representació d'una escena on cada punt es caracteritza per mitjà de coordenades espacials i per la intensitat de la llum reflectida per l'escena i captada per una càmera.

Nota: Aquest concepte també pot aplicar-se a la representació d'altres tipus de magnitud física, com ara la pressió de contacte, la radiació tèrmica, etc.

ES imagen.

FR image.

EN image.

Enllaç permanent: Imatge - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Guinyada | Glossari Robòtica | Imatge binària >