Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Imatge binària

(f) Imatge representada amb una escala de grisos de dos nivells.

ES imagen binaria.

FR image binaire.

EN binary image.

Enllaç permanent: Imatge binària - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Imatge | Glossari Robòtica | Imatge digital >