Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Intel•ligència artificial

(f) Conjunt de tècniques que tenen per objectiu dotar un sistema informàtic de la capacitat de simular característiques pròpies de la intel•ligència humana, com ara el raonament, l'aprenentatge i el processament i la interpretació d'estímuls sensorials.

ES inteligencia artificial.

FR intelligence artificielle.

EN artificial intelligence.

Enllaç permanent: Intel•ligència artificial - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Impuls màxim | Glossari Robòtica | Interfície mecànica de la base >