Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Impuls màxim

(f) Força màxima de direcció qualsevol, a exclusió dels efectes inercials, que es pot aplicar de manera contínua a la interfície mecànica del puny sense que es produeixi una deterioració permanent de l'estructura mecànica.

Nota: Si l'impuls màxim depèn de l'orientació de la interfície mecànica del puny, és convenient indicar aquesta orientació.

ES empuje máximo.

FR poussée maximale.

EN maximum thrust.

Enllaç permanent: Impuls màxim - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Imatge digital | Glossari Robòtica | Intel•ligència artificial >