Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Maniquí

(f) Rèplica de l'estructura mecànica, amb la seva mateixa geometria però amb una construcció més lleugera, que s'utilitza en unes aplicacions determinades com a substitut del robot industrial en la programació per guiatge.

ES maniquí.

ES muñeco.

FR pantin.

EN replica master.

Enllaç permanent: Maniquí - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Manipulador de seqüència fixa | Glossari Robòtica | Motor >