Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Motor

(f) Màquina que transforma un tipus qualsevol d'energia en energia mecànica de rotació o de translació.

ES motor.

FR moteur.

EN motor.

Enllaç permanent: Motor - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Maniquí | Glossari Robòtica | Motor de baixa inèrcia >