Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Motor elèctric

(f) Motor que transforma l'energia elèctrica en energia mecànica de rotació o de translació.

ES motor eléctrico.

FR moteur électrique.

EN electric motor.

Enllaç permanent: Motor elèctric - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Motor de pas a pas | Glossari Robòtica | Motor hidràulic >