Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Motor hidràulic

(f) Motor que transforma l'energia hidràulica en energia mecànica de rotació o de translació.

ES motor hidráulico.

FR moteur hydraulique.

EN hydraulic motor.

Enllaç permanent: Motor hidràulic - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Motor elèctric | Glossari Robòtica | Motor pneumàtic >