Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

NC

(f) Control automàtic d'una màquina per mitjà d'un programa establert a partir de dades numèriques codificades.

Nota: La sigla prové del terme anglès "numerical control".

Sinònim: control numèric.

ES control numérico.

ES NC.

FR commande numérique.

FR CN.

EN numerical control.

EN NC.

Enllaç permanent: NC - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Motor síncron | Glossari Robòtica | Nivell de gris >