Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Nivell de gris

(f) Cadascun dels nivells dins d'una escala de grisos entre el blanc i el negre amb què es digitalitza la intensitat de llum reflectida per l'escena i captada per la càmera.

Nota:Aquest concepte també pot aplicar-se a imatges obtingudes amb altres tipus de sensors, com ara la pell artificial.

ES nivel de gris.

FR niveau de gris.

Enllaç permanent: Nivell de gris - Data: 2020-10-23 00:27:00


< NC | Glossari Robòtica | Orientació >