Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Palanca de control

(f) Palanca que té, com a mínim, dos graus de llibertat, amb la qual es produeixen ordres de desplaçament del robot industrial.

ES palanca de mando.

FR manche à balai.

FR manche de pilotage.

EN joystick.

Enllaç permanent: Palanca de control - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Orientació | Glossari Robòtica | Paral•lelogram articulat >