Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Orientació

(f) Direcció que segueixen uns eixos de referència, bé d'un element de l'estructura articulada, bé del terminal, en un sistema de coordenades exterior.

ES orientación.

FR orientation.

EN orientation.

Enllaç permanent: Orientació - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Nivell de gris | Glossari Robòtica | Palanca de control >