Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Parell de forces màxim

(f) Parell de forces més gran de direcció qualsevol, a exclusió dels efectes inercials, que es pot aplicar de manera contínua a la interfície mecànica del puny sense que es produeixi una deterioració permanent de l'estructura mecànica.

Nota: Si el parell de forces màxim depèn de l'orientació de la interfície mecànica del puny, és convenient indicar aquesta orientació.

ES par máximo.

FR couple maximal.

EN maximum torque.

Enllaç permanent: Parell de forces màxim - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Paral•lelogram articulat | Glossari Robòtica | Pausa >