Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Pausa

(f) Estat d'interrupció del funcionament del robot industrial en què la represa es pot fer sense procediments especials.

ES pausa.

FR pause.

EN hold.

EN pause.

Enllaç permanent: Pausa - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Parell de forces màxim | Glossari Robòtica | Pell artificial >