Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Precisió de posa

(f) Desviació entre la posa de consigna i la mitjana d'un nombre determinat de poses ateses obtingudes seguint la mateixa trajectòria i el mateix moviment d'orientació.

ES precisión de pose.

FR exactitude de pose.

EN pose accuracy.

Enllaç permanent: Precisió de posa - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Posicionament | Glossari Robòtica | Precisió de posa multidireccional >