Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Precisió de posa multidireccional

(f) Desviació entre la posa de consigna i les diferents mitjanes d'un nombre determinat de poses ateses obtingudes seguint tres direccions perpendiculars.

ES precisión de pose multidireccional.

FR exactitude de posemultidirectionnelle.

EN multi-directional pose accuracy.

Enllaç permanent: Precisió de posa multidireccional - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Precisió de posa | Glossari Robòtica | Precisió de trajectòria >