Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Prensor

(f) Terminal que serveix per a la prensió i la subjecció d'objectes.

ES prensor.

FR préhenseur.

EN gripper.

Enllaç permanent: Prensor - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Precisió de velocitat de trajectòria | Glossari Robòtica | Prensor de buit >