Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Precisió de velocitat de trajectòria

(f) Desviació entre una velocitat de trajectòria predeterminada i la mitjana d'un nombre determinat de velocitats de trajectòria mesurades al punt de referència del puny.

ES precisión de velocidad de trayectoria.

FR exactitude de vitesse de trajectoire.

EN path velocity accuracy.

Enllaç permanent: Precisió de velocitat de trajectòria - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Precisió de trajectòria | Glossari Robòtica | Prensor >