Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Prensor magnètic

(f) Prensor constituït per un electroimant que actua sobre objectes ferromagnètics.

ES pinzas magnéticas.

FR préhenseur à électro -aimant.

Enllaç permanent: Prensor magnètic - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Prensor de buit | Glossari Robòtica | Programa de control >