Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Programa de control

(f) Conjunt d'instruccions internes d'un robot industrial, fix i no modificable per l'usuari, que asseguren el funcionament correcte d'un sistema robòtic.

ES programa de control.

FR programme de commande.

EN control program.

Enllaç permanent: Programa de control - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Prensor magnètic | Glossari Robòtica | Programa de tasca >