Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Programació explícita

(f) Programació en què s'especifiquen completament les poses o la trajectòria del terminal i altres funcions auxiliars que han d'executar un sistema robòtic.

Nota: Com que la programació per guiatge és sempre explícita, el valor de la distinció entre programació explícita i programació implícita és significatiu a l'hora de diferenciar els tipus de programació textual.

ES programación explícita.

FR programmation analytique.

EN analytical programming.

EN explicit programming.

Enllaç permanent: Programació explícita - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Programació en línia | Glossari Robòtica | Programació fora de línia >