Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Programació fora de línia

(f) Programació realitzada sense utilitzar el robot industrial que ha d'executar la tasca.

ES programación fuera de línea.

FR programmation hors ligne.

EN off-line programming.

Enllaç permanent: Programació fora de línia - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Programació explícita | Glossari Robòtica | Programació gestual >