Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Programació implícita

(f) Programació en què no s'especifiquen totalment ni les poses ni la trajectòria del terminal ni altres funcions auxiliars que ha d'executar un sistema robòtic, ja que aquestes són generades pel mateix sistema de control a partir d'una definició genèrica de la tasca.

Sinònim: programació per objectius.

ES programación implícita.

ES programación por objetivos.

FR programmation par définition de l'objetif.

EN goal-directed programming.

Enllaç permanent: Programació implícita - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Programació gestual | Glossari Robòtica | Programació per guiatge >