Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Programació per guiatge

(f) Programació realitzada fent executar a un robot industrial o a un maniquí, guiat per un operador humà, els moviments propis de la tasca que haurà d'efectuar.

Sinònim: Programació gestual.

ES programación por guiado.

FR programmation par apprentissage.

EN teach programming.

EN teaching-by-guiding.

Enllaç permanent: Programació per guiatge - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Programació implícita | Glossari Robòtica | Programació per objectius >