Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Programació per objectius

(f) Programació en què no s'especifiquen totalment ni les poses ni la trajectòria del terminal ni altres funcions auxiliars que ha d'executar un sistema robòtic, ja que aquestes són generades pel mateix sistema de control a partir d'una definició genèrica de la tasca.

Sinònim: programació implícita.

ES programación implícita.

ES programación por objetivos.

FR programmation par définition de l'objetif.

EN goal-directed programming.

Enllaç permanent: Programació per objectius - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Programació per guiatge | Glossari Robòtica | Programació textual >