Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Punt de referència del puny

(f) Punt d'intersecció dels dos primers eixos secundaris o, si no n'hi ha, punt definit sobre el primer eix secundari.

ES punto de referencia de la muñeca.

FR point de référence du poignet.

EN wrist reference point.

Enllaç permanent: Punt de referència del puny - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Programació textual | Glossari Robòtica | Punt de referència del terminal >