Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Punt de referència del terminal

(f) Punt real o virtual, representatiu del terminal per a una aplicació donada, fixat en el sistema de coordenades del puny.

ES punto de referencia del elemento terminal.

FR PDO.

FR point d'outil.

EN TCP.

EN tool center point.

Enllaç permanent: Punt de referència del terminal - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Punt de referència del puny | Glossari Robòtica | Puny >