Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Puny

(f) Conjunt d'elements units per articulacions, entre el braç i el terminal, que té com a funció l'orientació i el posicionament del terminal.

ES muñeca.

FR poignet.

EN wrist.

Enllaç permanent: Puny - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Punt de referència del terminal | Glossari Robòtica | Realimentació >