Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Redundància

(f) Superioritat del nombre de graus de mobilitat de l'estructura articulada respecte del nombre de graus de llibertat de la interfície mecànica del puny.

Nota: La redundància permet que una estructura articulada adopti més d'una configuració per a una mateixa posa del terminal i que proporcioni un abast, una accessibilitat o una agilitat majors.

ES redundancia.

FR redondance.

EN redundancy.

Enllaç permanent: Redundància - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Reductor planetari | Glossari Robòtica | Repetibilitat de posa >