Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Repetibilitat de posa

(f) Separació màxima entre un nombre determinat de poses ateses per una mateixa posa de consigna que segueixen la mateixa trajectòria i el mateix moviment d'orientació.

ES repetibilidad de pose.

FR répétabilité de pose.

EN pose repeatability.

Enllaç permanent: Repetibilitat de posa - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Redundància | Glossari Robòtica | Repetibilitat de trajectòria >