Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Repetibilitat de trajectòria

(f) Separació màxima entre un nombre determinat de trajectòries obtingudes a partir d'una mateixa trajectòria predeterminada.

ES repetibilidad de trayectoria.

FR répétabilité de trajectoire.

EN path repeatability.

Enllaç permanent: Repetibilitat de trajectòria - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Repetibilitat de posa | Glossari Robòtica | Repetibilitat de velocitat de trajectòria >