Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Resolució

(f) Moviment lineal o angular mínim d'un eix que pot ser manat o detectat pel sistema de control de l'accionament.

ES resolución.

FR résolution.

EN resolution.

Enllaç permanent: Resolució - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Repetibilitat de velocitat de trajectòria | Glossari Robòtica | Resolució d'imatge >